1บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร

จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทบริการจัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และจัดทำรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป

อ่านต่อ

รับจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดตลอดจนการประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ และชำระบัญชี

รับจดทะเบียนพาณิชย์

จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดตลอดจนการประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ และชำระบัญชี

อ่านต่อ

จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมทุกประเภท เช่น แบบนำส่งเงินสมทบ แบบแจ้งเข้าและลาออกผู้ประกันตน

จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมทุกประเภท

เช่น แบบนำส่งเงินสมทบ แบบแจ้งเข้าและลาออกผู้ประกันตน

อ่านต่อ